TTSK online   

Predstavujeme: Nezisková organizácia SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom

Nezisková organizácia SENIOR n.o., Vojka nad Dunajom vznikla registráciou dňa 11.11.1999 pod č. VVS/99/08237/HY Krajským úradom v súlade so zákonom č.213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich verejno-prospešné služby v znení neskorších predpisov.

SENIOR n.o. na realizáciu predmetu činností si v roku 2000 rekonštrukciou bývalého zdravotného strediska vo Vojke nad Dunajom zriadila domov dôchodcov, dnes domov sociálnych služieb pod názvom Penzión LYDA. Penzión sa nachádza v peknom prostredí pri hrádzi starého koryta rieky Dunaj, 30 km južne od Bratislavy.

Poskytuje sociálnu starostlivosť 39 klientom – starším občanom, ktorý si vyžadujú nepretržitú profesionálnu opateru, prostredníctvom 19 zamestnancov, milých sestričiek a ošetrovateľov. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje prostredníctvom zmluvného praktického lekára. Penzión LYDA je zariadenie rodinného typu, vytvárame rodinnú atmosféru svojim prístupom ku klientom, ako aj spríjemnením a prispôsobením prostredia interiéru a exteriéru bývalému domovu a individuálnych návykov. Naše zariadenie je otvorené a dobrovoľné.

 

Kontakt:
SENIOR n.o., Penzión LYDA
930 31 Vojka nad Dunajom č.220
Web: www.seniorlyda.sk
E-mail: krok@seniorlyda.sk
Tel.: 031/554 84 06; 031/554 84 22
Fax: 031/554 84 06


[ Späť ]

Podporujeme rozvoj v regiónoch 

 
Portál trnava.biz vznikol v rámci projektu DUO**STARS, ktorý je financovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 Duo**Stars
 

TTSK 


Trnva.biz Všetky práva vyhradené © 2010

European Union