TTSK online   

Predstavujeme: Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi

Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi bol zriadený v roku 1966 z bývalého kaštieľa. Náš domov sa situovaný v peknom, tichom prostredí v Ižop puste – 6 km od mesta Veľký Meder, okres Dunajská Streda. Celý areál sa skladá z 5 objektov.

V kaštieli sú ubytovacie miestnosti pre 52 klientov, ďalej je vybudovaná stravovacia prevádzka a jedáleň, ošetrovňa, spoločenská miestnosť. Ostatné objekty sú tvorené: administratívnou budovou a kotolňou, práčovňou, klubovňou, šatňou a skladmi.

Cieľovú skupinu DSS tvoria dospelí muži odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie.

DSS poskytuje sociálne služby v nepretržitej prevádzke. 37 členní pracovný kolektív poskytuje služby, ako stravovanie, ubytovanie a zaopatrenie. Zdravotnícky personál zabezpečuje poskytovanie špeciálnej zdravotnej služby.

 

Kontakt:


[ Späť ]

Podporujeme rozvoj v regiónoch 

 
Portál trnava.biz vznikol v rámci projektu DUO**STARS, ktorý je financovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 Duo**Stars
 

TTSK 


Trnva.biz Všetky práva vyhradené © 2010

European Union